Höga kusten, maj 2001. - Personliga intryck

Höga kusten

Likt blodiglar

suger sig gårdarna fast

i strandkanten-

Bergskedjorna

sträcker sig

längs stränderna

som nymornade kattor.

Lojt lapande vatten

ur vaggande vågor.


Gråa lador

med slitna byxbakar

åker rutschkana

på blommande vårängar

 

 

 

Klapperstensfältet

Jag fann min sten

mitt i djävulsåkern

Infattad av andra stenar,

täckt med olika färgstarka lavar,

låg den i en istidsskörd

av rasslande knotor

likt en karta

från en fjärran urtid

till en nära framtid.

 

 

 

 

 

Strandklippor

Hej, gamla klippor!

Jag vill lyssna på allt

ni har att berätta..

Nedtryckta av isen

under miljoner år,

omformade av vågorna,

under tusentals år.

Igår piskade av regnen,

idag uppvärmda av solen

Stumma ligger ni där,

men fulla av sammanpressad kraft.

Långsamt och envetet

reser ni er

och tar tillbaka landet

likt de strejkande vid Lunde!