Islands sjökartering

Det följande är ett sammandrag av en artikel i den isländska fiskerinäringens innehållsrika tidskrift Ægir, nr 7 2001.

Ansvaret för sjökort, fyrförteckningar etc ligger hos Sjómælingar Íslands med tolv fast anställda. Mätningspersonalen är till sjöss 4-5 månader och ägnar sedan hösten/vintern åt att bearbeta resultaten tills det är dags att förbereda nästa mätningsomgång.

Sjökarteringen blir förstås alltmer datorbaserad, både i fråga om själva mätningarna och sedan sjökortframställningen. Mätningarna utförs från ett fartyg från 1991, Baldur, som när det inskaffades var utrustad med den nyaste apparatur som fanns men utvecklingen har gått fort och under de gångna 10 åren har det kommit ny "scanner"-utrustning som är överlägsen den som finns på Balder som går ut på att man "tar ett snitt", alltså mäter en linje i taget. De båda sista åren har man ägnat sig åt vattnen söder och norr om Snæfellsnes - Faxaflói och Breiðifjörður - som är i starkt behov av ommätning, sjökorten över norra delen av Faxaflói grundas på de danska handlodsmätningarna från 1906. Uppskattningsvis ¾-delar av kontinentalsockeln runt Island behöver mätas om med modernare metoder enligt Árni Þór Vésteinsson, chef för kartavdelningen vid Sjómælingar.

Karteringen når över det isländska territorialvattnet, och för fiskevatten därutanför finns internationella kartor (INT-kartor) som sträcker sig över världens alla hav. Kartorna över Nord-Atlanten, däribland Reykjnanesryggen, görs av britter, tyska r och norrmän.

Artikeln i Ægir avslutas med en kort historik - sjökorten kan följas tillbaka till geografen Mercator som 1569 gav ut en världskarta i den projektion som fått hans namn och än i dag används för sjökort. Det första egentliga isländska sjökortet, över Faxaflói, kom 1788 och var utarbetat av Det Kongelige Danske Søkort Arkiv. Redan 1776 hade det dock kommit ett ofullständigt kort över Östfjordskusten byggt på ganska få mätningar. Hela isländska kusten mättes upp i början av 1820-talet, varpå föga hände förrän ca 70 år senare då Húnaflói (utanför Nordlandet) mättes 1889-91 varefter kom tio års mera omfattande mätningar 1898-1908. Det är på dessa som en stor del av de befintliga korten bygger. Danmark hade för övrigt hand om mätningarna runt kusten ända fram till 1960.

Erik Elvers