Natur och samhälle på Rügen

Vi blev så småningom sju stycken: Anders, Birgitta, Eva, Gunilla, Kaj, Lars-Olov och Peter. Ytterligare några föreningskamrater visade intresse för resan men kunde inte komma med. Vi startade med morgonfärjan från Trelleborg - dit vi tagit oss i spridd ordning - söndagen den 21 juni och fick under sex dagar upptäcka Rügen tillsammans. Ja, Eva och Peter mötte ombord på färjan och Lars-Olov mötte oss andra i Sassnitz. Några valde att förlänga resan före eller efter det gemensamma arrangemanget.

Denna sommar då vädret ofta varit en besvikelse hade vi förmodligen tur. Endast under en halv dag drabbades vi av ihållande regn. I övrigt hade vi uppehållsväder och mestadels soligt, rentav riktigt varmt. Vi cyklade i behaglig temperatur och vi badade med förtjusning såväl vid Lauterbachs sandstrand som vid Jasmunds kritklippor.

Vi kom för att upptäcka tillsammans - i föreningens anda. Visserligen hade ett par av oss korsat ön med tåg några gånger, men ingen av oss hade vistats där förut. Vad vi fick se var en ö med starka kontraster. Å ena sidan ser man de platser som det kan löna sig att investera i, såsom badorterna Binz och Göhren. Å andra sidan tycks en del vägar och byggnader ha blivit försummade sedan 1939. Inte sällan träffar man på enstaka förfallna byggnader mitt bland nyrenoverade eller nybyggda, fräscha hus. Ett skäl kan vara att ägandeförhållandena ännu inte är klarlagda efter de skiftande öden som trakten genomgått under de senaste årtiondena. För övrigt har Rügen haft många herrar genom tiderna. Under tidig medeltid bodde ett slaviskt folk på Rügen, men 1168 kom danskarna under kung Valdemar I och erövrare ön. I Westfaliska freden 1648 kom Rügen i svenska händer och förblev svensk mark till 1815, då den införlivades med Preussen. När Tyskland delades efter andra världskriget hamnade Rügen i den östra delen, DDR. I mindre än tio år har den tillhört det återförenade Tyskland. Spår finns förvisso från alla epokerna.

Landskapet

Om man enkelt skall beskriva landskapet på Rügen kan man säga att det för tankarna till Skåne och Danmark. Det är till stor del ett öppet landskap, flackt eller backigt men mera dramatiskt i nordöst, där de magnifika kritklipporna stupar brant i havet på halvön Jasmund. Från färjan ser man klipporna lysa intensivt vita mot den lummiga, vidsträckta grönskan.

Kustlinjen är synnerligen oregelbunden och ganska typiskt för Rügen - eller skall man säga dess närmaste omgivning - är de stora grunda vikarna ("Bodden") som inte bara är underbart vackra utan ofta förföriskt lockande för den varme cyklist som längtar efter ett bad.

Den rena jordbruksbygden blandas med lövskogar - i synnerhet bokskogar men med talrika ekar, lönnar, alar, askar, almar, och inslag av björk. Murgröna växer på en del trädstammar och förstäker det lummiga intrycket.

Fläder växer ymnigt, på sina ställen i hela dungar och i juni ligger doften från de vita blommorna tung över nejden. Björnbärsbuskarna bildar vidsträckta snår och man får lust att återvända framåt augusti-september när bären är mogna. Pilevallar och pilealléer påminner om Skåne. På en del ställen såg vi riktigt kraftiga enskilda exemplar av pilar. På fälten lyste det av rött av vallmo, blått av blåklint och blåeld. Gult av blommande ginst vid vägkanterna kompletterade färgprakten. Vid badstranden i Göhren noterade vi en gammal bekant, nämligen havtorn!

Några spår av kampanjer mot jättebjörnloka såg vi inte. Tvärtom tycks lokan växa synnerligen frodigt och rikligt på Rügen.

Stora delar av ön och dess omgivning är nationalparker eller biosfärreservat. En stor del (2.500 har) av halvön Jasmund är nationalpark. Parken domineras av bokskog, men inom det skyddade området finns även fuktängar. I nationalparken finns öns högsta punkt, Piekberg,161 m ö h. Vad man inte kan undgå att lägga märke till, åtminstone från havssidan, är de branta och intensivt vita kritklipporna. Ett par klippor är särskilt berömda. En av dem är Wissover Klinken som är ett kärt motiv för romantiska målare. En annan är Königsstuhl (117 m ö h - och 410 trappsteg över stranden!) som lär ha fått sitt namn därför att Karl XII suttit där och besett ett sjöslag mellan danska och svenska marina enheter (som det väl skulle heta idag). Kalkberggrunden gynnar naturligtvis en viss flora. Man kan alltså finna orkidéer, men också jättefräken, tranbär, sällsynta arter av mossor och klöver. Vid den norra stranden finns ett område med salttålig vegetation.

Vi bodde själva i ett annat skyddat område, nämligen Biosphärenreservat Südostrügen, ett avsevärt mera låglänt Bodden-landskap.

Det lantliga intrycket dominerar ön. Några riktigt stora städer finns inte. Huvudorten på Rügen heter Bergen. Visserligen är omgivningen inte så höglänt som kring dess norske namne, men i stadens centrala, gamla, del är en del gator nog så branta.
Putbus är en säregen liten stad. Föga större än en by tycks den ha fått storhetsvansinne. Men bakom palatsen kring paradplatsen Circus, teatern och den magnifika slottsparken med orangeri och hjortar finns en intressant historia. Greve Malte av Putbus var kompis med Gustaf IV Adolf som utnämnde honom till furste, en kort tid innan han själv blev avsatt. Några år senare bytte Sverige bort Rügen mot Norge, men Malte byggde som det anstår en furste och åstadkom under åren 1808-1823 den imponerande stadskärna som står än i dag.

Lauterbach, där vi tillfälligt slog ner våra bopålar, är en stillsam plats, en by med prydliga små hus och trädgårdar och en anspråkslös bykrog - samt ett praktfullt badhus i klassicistisk stil - byggt av furst Malte. Vi anar emellertid ambitionerna och förhoppningarna i marinan och de två elegantare restauranger som knappast kan ha någon större lokal kundkrets. Undrar hur det kommer att se ut om några år.

Garz är öns äldsta stad, känd sedan 1316. Rådhuset och den sengotiska kyrkan hör till sevärdheterna, men det gör också den höga borgvallen från slavisk tid som i dag ingår i en park.

Binz och Göhren är två gamla badorter där livet åter leker. Strax innanför de förföriska sandstränderna och de långa pirarna löper promenader där man kan ägna sig åt att flanera på gammaldags vis, kanske besöka ett kafé eller en restaurang, rentav lyssna på en orkester på utomhusestraden.

I sydöstra hörnet av ön höjer sig Jagdschloß Granitz över landskapet. En annan byggnad som man från färjan kan se höja sig över grönskan är ett av Hitlers storstilade byggprojekt vid Prorer Wiek. Det skulle bli ett semesterhem i betong för inte mindre än 20.000 människor - på en gång. I dag tycks man inte veta riktigt vad man skall ta sig till med det.

Storkar och korpar

Ornitologer får ursäkta att en lekman försöker rapportera om fågellivet. Jag vågar emellertid hävda att detta inte enbart är det öppna jordbrukslandskapets och lövskogarnas fågelliv. Det är också i viss mån ett fågelliv som ur svenskt perspektiv hör en gången tid till. Här såg vi nämligen häckande storkar. Dessutom såg vi häger

Lärkor och glador slog (fast på olika sätt) på de öppna fälten. Även vråkar såg vi.

I trädgårdar sjöng koltrastarna som bara koltrastar kan. Näktergalar sjöng i snåren och gökar hoade flitigt i alla väderstreck. På stenar utanför stränderna satt skarvar och torkade vingarna. Vi konstaterade, att korpen flyger också på Rügen, i varje fall vid Jasmunds kritklippor.

Romantiker

Det är inte svårt att förstå att professionella romantiker - lyriker, målare, musiker och kompositörer - under 1800-talet lockades till Rügen. Caspar David Friedrich, Wilhelm von Humboldt, Ernst Moritz Arndt, Clara Schumann och Johannes Brahms är några av de mest kända. Medan vi besökte Rügen pågick påpassligt nog en utställning om "Romantiker auf Rügen, Hiddensee und Vilm" i orangeriet i Putbus slottspark.

Ånglok och roddbåt

Också i dagens Rügen kan finna en sorts romantik.

Tvärs över ön går stora järnvägen (Stockholm)-Malmö-Berlin. En gång i timmen går ett lokaltåg mellan Sassnitz och Stralsund och den resan tar knappt en timme. Det finns också en sidolinje från Sassnitz till badorten Binz. För järnvägsälskare och tågnostalgiker finns emellertid även en alldeles särskild begivenhet, nämligen "der rasende Roland", ett alldeles äkta ångtåg som går i reguljär trafik på en smalspårig järnväg - åtta avgångar per dag i vardera riktningen. Att åka med detta är en fröjd för alla oss som är barnsligt förtjusta i att åka tåg. Drygt en timme tar det att åka hela sträckan mellan Putbus och Göhren.

En annan upplevelse som får besökaren att känna sig förflyttad flera årtionden bakåt finner man vid den lilla byn Moritzdorf i sydöst. Där kan man mot en avgift av en DM per person (och en DM per cykel) låta sig fraktas med roddfärja några meter över ett litet vattendrag. Den unge färjkarlen i elegant vit skärmmössa och randig blåvit tröja lastade oss alla sju med cyklar i den rejält tilltagna roddbåten och rodde med lugna starka tag till motsatta bryggan. Efter några timmars fortsatt cykling och besök i badparadiset Göhren lät vi honom ro oss i motsatt riktning.

Kost och logi

Vi bodde i en endast årsgammal fritidsanläggning i Lauterbach. Anläggningen som kallas för Segel-Akademie Im Jaich ligger i omedelbar anslutning till en ganska imponerande småbåtshamn. Själva inkvarteringen motsvarade hygglig vandrarhemsstandard med bekväma sängar, möjlighet till självhushållning samt med toalett och dusch som kanske alltför många skulle dela på. På området fanns emellertid också en restaurang och bar som måhända i första hand lever på sommarens båtfolk. Vi hedrade den dock genom att inta några måltider där (vi lyckades förhandla fram ett skapligt frukostpris). På den vegetariska matsedeln upptäckte vi Gemischte Waldpilze auf Rösti (dvs stekt blandad skogssvamp på tyska potatisbullar) som vi gärna rekommenderar. Annars provianterade vi på vägen och inte minst i ett närbeläget, alldeles utmärkt snabbköp.

Värden på stället var synnerligen tillmötesgående och hjälpsam med råd och tips.

Cyklar och cykelvägar

Jag själv tog med mig min egen cykel, medan de andra valde att hyra cyklar på Rügen. Dessa val föregicks av åtskilligt funderande för och emot det ena och det andra. Vågar man ta med en egen cykel? Kan man vara säker på att komma över bra hyrcyklar? Birgitta och Kaj stannade för mountain bikes, medan de andra nöjde sig med vanliga cyklar med färre växlar. Vi fick således testa olika sätt att ordna cykelturen på ön och de flesta av oss blev nöjda. Det gick relativt smidigt att ta med en egen cykel på färjan och hyrcyklarna var över lag mycket bra.

Cykelvägarna är av mycket skiftande kvalitet. Man kan trampa i lugn och ro på idylliska småvägar, lyssna på fågelkvittret och andas in försommarens ljuvliga dofter men däremot på andra ställen göra sig så liten som möjligt i utkanten av stora leder med tät biltrafik. Det finns vägar som är belagda med ungefär meterlånga betongblock vilka fogats samman utan några nämnvärda krav på precision med påföljd att cyklingen blir en mycket stötig upplevelse.

Vi fick vara med om utsökt cykling längs sydöstra stranden - Lauterbach-Göhren samt sträckan Lauterbach-Garz-Bergen-Putbus (delvis på en gammal banvall).

Däremot finns en gräslig sträcka Zirkow-Posewald. Enligt cykelkartan är den "mäßig befahrbar", men borde närmast dödsskallemärkas. I själva verket är det en trasig och gropig kullerstensbelagd landsväg. Det är skumpigt, otrevligt och omöjligt att hålla dräglig hastighet. Dessutom innebär den usla beläggningen en olycksrisk. Undertecknad körde omkull - det blev plötsligt tvärstopp, förmodligen därför att en cykelväska skakat loss och kommit in i bakhjulet. Framhjulet och främre stänkskärmen tog skada.

Också i nationalparken Jasmund gäller det att ta det försiktigt. Skogsvägarna var ställvis riktigt leriga, vilket Peter mycket påtagligt fick erfara.

Förhoppningsvis kommer myndigheter och investerare på Rügen under de närmaste åren att förbättra cykelvägarna utan att känslan av idyll behöver gå förlorad.

Anders Schærström

Våra erfarenheter - problem och tips

Vi hade för kort tid på oss, men uppläggningen dikterades av när någon av oss tidigast kunde resa och någon annan senast måste resa hem. En hel vecka skulle inte ha varit för mycket för att upptäcka Rügen ordentligt. Vad vi framför allt inte hann med var de små öarna Vilm och Hiddensee. Att kombinera de gemensamma upptäcktfärderna med enskilda äventyr gick emellertid bra: Lars-Olov hade redan före Rügen-veckan tillbragt en vecka i Prag och Berlin, Eva blev kvar ett tag i Tyskland efteråt, medan Birgitta och Gunilla fortsatte att cykla, fast på Österlen.

Hur kommer man dit?

Från Trelleborg går färja till Rügen fem gånger per dygn. Överresan tar 3 timmar och 45 minuter.

Nu är det ändå inte så enkelt att ta sig till Rügen som man skulle kunna tro. Vi fick oklara och delvis motstridiga besked från SJ, turistbyrån i Trelleborg och färjans biljettexpedition.

Till ganska nyligen gick färjan mellan Trelleborg och Sassnitz (och så heter väl linjen fortfarande), men i själva verket angör den inte hamnen i Sassnitz utan en ny, stor terminal i Mukran som ligger en halvmil söder om staden.

Trelleborg är numera en stad med bangård men utan järnvägsstation. Med andra ord: man kan inte (läs: får inte) stiga av eller på ett tåg där. Följaktligen går det inte för sig att åka tåg dit och byta till färja. Ifall man, som några av oss gjorde, kommer direkt från Stockholm måste man antingen åka lokal buss från Malmö (och i så fall är det omöjligt att med nu gällande tidtabell hinna från nattåget till morgonfärjan kl 08.15) eller också måste man lösa tågbiljett Stockholm - Sassnitz alternativt Malmö - Sassnitz. Väljer man att lösa tågbiljett till Sassnitz kommer man emellertid inte dit med tåget utan tvingas stiga av i Mukran. Hängde du med, läsare? Tågbiljett Malmö-Sassnitz blir för övrig avsevärt dyrare än färjebiljetten.

Ta med egen eller hyra cykel?

Om man tar med sin egen cykel måste man placera den på bildäck under färjeresorna. När man skall stiga på och av får man vackert vänta på tecken från stuvarna. Det innebär, att man får stå och vänta i avgaser och buller när man skall stiga av.

Färjebiljetten Trelleborg-Sassnitz T/R kostar 150 kr. Inklusive cykel blir priset 185 kr.

En annan uppläggning kan vara att åka omkring med tåg och buss - och hyra cykel per dag, när man känner för det.

Vi hyrde cyklarna hos:

Harm Zweirad-Fachhandel

Birkenweg 12

DE-18546 Sassnitz

Telefon:+49-383 92-350 75

Alla regionala tåg tar cyklar. Det brukar finnas gott om plats för cyklarna.

Även der rasende Roland tar cyklar. Det fanns plats för åtminstone 10 cyklar i den särskilda cykelvagnen. Men Roland är populär och grupper bör helst boka plats i förväg för cyklarna för att vara på den säkra sidan.

Ett bra tips som vi fick av en hjälpsam biljettexpeditös var att köpa "Tagesradnetzkarte". Det är en biljett som ger rätt att resa med tåg så mycket man vill - och ta cykel med - under en dag inte enbart på Rügen utan hela Vorpommern. Även om man bara skall åka t ex Lauterbach-Sassnitz T/R så blir det klart billigare än att köpa en vanlig biljett med cykeltillägg.

Val av ort

Vi ville ha en fast utgångspunkt på ön. På så sätt slapp vi att släpa allt bagage på cyklarna varje dag.

Vi valde att bo vid kusten. Trots att Lauterbach kan tyckas ligga avsides så kunde vi utan svårigheter nå ganska långt varje dag, inte minst tack vare de hyggliga tågförbindelserna.

Vi hade problem med att ta ut kontanter på kreditkort (Visa). Det gick inte på banken i den relativt stora orten Putbus. Däremot bör det fungera i Bergen.

Lämpliga kartor

 • Rügen, Die Karte für Radfahrer (1:75 000) mit Nebenkarten Nationalpark Jasmund (1:25 000) Dornbusch (1:10 000) Stadplan Binz (1:10 000), utgiven av Landesratamt Rügen.

  Rügen Spezial Stadt- und Bäderkartenset (Folder med kartor över tätorterna Binz, Sellin, Baabe, Göhren, Bergen, Putbus, Garz och Sassnitz. Mycket användbar.) Skala 1:11 500) Nordland Kartenverlag

  Stadtkarte Stralsund (Skala 1:13 500) Taschenplan mit Stadtführer. Nordland Kartenverlag

  Rügen mit Hiddensee (1:75 000). Massor av intressanta upplysningar på baksidan. 40 kronor i Trelleborg färjekontor.

  Rügen mit dem Stadtplan Bergen auf Rügen (Ca 1:130 000) 1 DM

 • Andra källor till information

 • Georgsson, Lars-Georg (1994) En resa till Rügen och svenska Pommern med Hansa Ferry. Hansa Ferry Trelleborg. (39 sidor) 25 kronor.

  Nationalpark Jasmund. (Broschyr) Nationalparkamt Rügen, Lancken-Granitz

 • För övrigt kan man få en uppsjö av broschyrer och nyttiga adresser från Tyska turistbyrån i Stockholm, Trelleborgs turistbyrå eller de lokala turistbyråerna på Rügen.

  Tyska turistbyrån

  Tfn 08-679 50 95

  Fax 08-611 11 23

  Trelleborgs turistbyrå

  Hamngatan 4

  231 42 Trelleborg
  Tfn 0410-533 23

  Fax: 0410-134 86

  Rügen-Besucher -Service

  Bahnhofstraße 2

  DE-185 81 Putbus

  Tfn +49-38 301-605 13

  Fax: +49-38 301-61 95

  Touristen-Information Bergen

  Markt 11

  DE-18528 Bergen auf Rügen

  Tfn: +49-38 38-81 12 06

  Fax: +49-38 38-25 60 96

  Scandlines Hansa

  Trelleborg-Sassnitz/Rostock

  Tfn 0410-650 20

  För bokning av färjebiljetter.