Peo Sundqvist in memoriam

Ibland slår en känsla av overklighet till mitt i vardagen. I samband med FNSiNs vårmöte fick vi plötsligt veta, att PeO Sundqvist hastigt gått bort, 59 år gammal. Det kom fullständigt oväntat och väckte djup förstämning bland de församlade medlemmarna.

PeO hade tillhört föreningens styrelse längre än någon annan. Han kom in i styrelsen år 1981. Under åren 1984 och 1985 var han vice ordförande och från 1986 till och med 2001 var han sekreterare, vilket innebar långt mer än att skriva protokoll. PeO hade hand om medlemsregistret och han samordnade utskicken av NOS och program fyra gånger om året vilket är en ansenlig arbetsinsats. Han var ytterst angelägen om föreningens arkiv och kunde t ex producera medlemsstatistik från föreningens tidigaste år. Från 1983 tillhörde han redaktionen för NOS.

Som protokollförare var PeO en stjärna. Hans stilistiska sinne, parat med en underfundig humor, fick utlopp i de mest dråpliga formuleringar utan att protokollen förlorade sitt sakliga informationsvärde.

Vi brukade skämta och kalla honom "FNSiNs ständige sekreterare". Men ideella uppdrag kan trötta i längden och PeO hade som alla andra rätt att avgå från sitt uppdrag efter en lång och god arbetsinsats. Tillfrågad av valberedningen, när han bad att få lämna sekreterarposten, om han ville dra sig tillbaka helt eller vara kvar i styrelsen svarade han, att FNSiN var som ett andra hem för honom. Han stannade därför kvar i styrelsen och tillhörde den således ännu vid sin alltför tidiga död.

PeO var alltså under många år en verklig stöttepelare i vår förening, den som såg till att oumbärliga rutiner fungerade, men flera av oss fick erfara att han dessutom var en rejäl och hjälpsam vän som ställde upp när någon behövde hjälp med en krånglande dator eller något annat handtag. Han spred trivsel med sin humor och sitt smittande skratt, men vi fann också i honom en kunnig, erfaren och reflekterande person som man gärna hade långa samtal med. Då kunde teknikern PeO även visa sin humanistiska sida med ett starkt intresse för musik, språkbehandling och mänskliga relationer.

Vi saknar vår vän PeO.

För styrelsen och vännerna i FNSiN

Anders Schærström Erik Elvers Bo Zachrisson