Stockholmskvinnor

Lisbet Scheutz behöver knappast presenteras för FNSiNs medlemmar. Vi känner henne som en av oss men också som en professionell, kunnig och entusiastisk stockholmsguide. Hon fördjupar sig gärna i speciella teman, vilket vi i föreningen ibland haft direkt glädje av. För några år sedan gav hon ut en bok om kvinnorna i Stockholms historia – en del som blivit allmänt kända och andra, vilkas liv bara skymtar fram genom nog så talande fragment i stadens arkiv. Första upplagan kom 1995 och har fått välförtjänt framgång. Nu har en ny upplaga utkommit av Berömda och glömda stockholmskvinnor. 7 stadsvandringar, 155 kvinnoporträtt. Den nya, som är utgiven i pocketformat, är utökad med några biografier och Lisbet skriver i förordet att man skulle kunna särskilja en kategori stockholmskvinnor, nämligen de ökända. Det måste ligga en imponerande forskningsinsats bakom de längre eller kortare biografier som hon redovisar.

Det kunde ha blivit katalogmässigt, men det är inte bara lättläst utan också underhållande och upplysande. Här finns en humoristisk, ofta lätt ironisk, ton men alltid också stark inlevelse. Man ler åt de träffsäkra formuleringar som är kännetecknande för Lisbet.

Det är alltså 155 kvinnors öden som blivit beskrivna men personregistret omfattar ett par hundra namn – enbart kvinnor, även om en och annan man också skymtar i levnadsteckningarna. Gemensamt är att de är födda före 1900. Var och en är förknippad med en viss adress och boken är försedd med ett register över dessa adresser, fast en del av kvinnorna flyttade ganska flitigt, t ex Elin Wägner. För somliga var Stockholm en episod i livet, men en där de satte tydliga spår, t ex Alexandra Kollontay, eller som lämnade spår hos dem själva, t ex Selma Lagerlöf.

Biografierna är grupperade i 7 st stadsdelar – mycket praktiskt för vandringar. Om man vill kan man naturligtvis läsa från pärm till pärm, men det är nog väl så nöjsamt och ändamålsenligt att strosa genom boken liksom i staden, flanera mellan adresser och stadsdelar, personer och epoker, ta reda på vem som umgicks med vem osv. Detta är en väsentlig del av Stockholms historia och mycket god läsning till det synnerligen överkomliga priset 55 kronor.

Utgiven 2001, mbm förlag, 489 sidor. Sofia Scheutz har stått för den behagliga grafiska formen. (Sofia gjorde också layout på FNSiNs bok om Estland)

ASm